Calcium hydroxide

Số Cas: 1305-62-0

Công thức hóa học: Ca(OH)2

Loading...