Zinc oxide

Số Cas: 1314-13-2

Công thức hóa học: ZnO

Loading...