Indigo carmine, C.I. 73015, EP

Số Cas: 860-22-0

Công thức hóa học: C16H8N2Na2O8S2

Loading...